“Is don Stát seachas don Pháirtí atá dílseacht gach TD dlite…”

Agus Concubhar Ó Liatháin ar an ábhar céanna de costais pháirtí, brón orm, speansais do TDeanna agus Sinn Féin…

Cheapfá gur ceist shuarach í sin – agus glacaim leis gur ábhar cineál suarach é tuarastal ár dTeachtaí Dála, ceist a chuireann díospóireacht meánscoile i gcuimhne dhom – ach ceapaim féin go bhfuil sé tábhachtach a bheith cinnte gurb é an Stát – tusa agus mise – a fhostaíonn TD Shinn Féin seachas an pháirtí. Is don Stát seachas don Pháirtí atá dílseacht gach TD dlite.


Discover more from Slugger O'Toole

Subscribe to get the latest posts to your email.

We are reader supported. Donate to keep Slugger lit!

For over 20 years, Slugger has been an independent place for debate and new ideas. We have published over 40,000 posts and over one and a half million comments on the site. Each month we have over 70,000 readers. All this we have accomplished with only volunteers we have never had any paid staff.

Slugger does not receive any funding, and we respect our readers, so we will never run intrusive ads or sponsored posts. Instead, we are reader-supported. Help us keep Slugger independent by becoming a friend of Slugger. While we run a tight ship and no one gets paid to write, we need money to help us cover our costs.

If you like what we do, we are asking you to consider giving a monthly donation of any amount, or you can give a one-off donation. Any amount is appreciated.